De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Seldeslachts

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Bart Seldeslachts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bart Seldeslachts

Cumuleo