De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Oberwoits

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jacques Oberwoits
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jacques Oberwoits
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jacques Oberwoits

Cumuleo