De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hélène Lebrun

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Hélène Lebrun
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Hélène Lebrun

Cumuleo