De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nico Geeraerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Nico Geeraerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Nico Geeraerts

Cumuleo