De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Geeraerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Carl Geeraerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Carl Geeraerts

Cumuleo