De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ellen Elaut

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Ellen Elaut
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Ellen Elaut

Cumuleo