De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Delrue

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Johan Delrue
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Johan Delrue

Cumuleo