De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Dehaene

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Dominique Dehaene
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Dominique Dehaene

Cumuleo