De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Deconinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Deconinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Deconinck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Deconinck

Cumuleo