De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Godelieve Van Der Straeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Godelieve Van Der Straeten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Godelieve Van Der Straeten

Cumuleo