De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Bisschops

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Bart Bisschops
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bart Bisschops

Cumuleo