De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marijke Berden

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Marijke Berden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Marijke Berden

Cumuleo