De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julie Asselman

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Julie Asselman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Julie Asselman

Cumuleo