De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Achten

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Geert Achten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Geert Achten

Cumuleo