De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin Wagemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Erwin Wagemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Erwin Wagemans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Erwin Wagemans

Cumuleo