De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Achille Vandyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Achille Vandyck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Achille Vandyck

Cumuleo