De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Chantal Jordan

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Chantal Jordan
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Chantal Jordan

Cumuleo