De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabel Jacobs

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Isabel Jacobs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Isabel Jacobs

Cumuleo