De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Geets

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Frank Geets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Frank Geets

Cumuleo