De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van GaŽtan Van Goidsenhoven

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door GaŽtan Van Goidsenhoven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door GaŽtan Van Goidsenhoven
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door GaŽtan Van Goidsenhoven

Cumuleo