De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Béatrice Fagot

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Béatrice Fagot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Béatrice Fagot

Cumuleo