De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frederic van Haaren

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Frederic van Haaren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Frederic van Haaren

Cumuleo