De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vicky Dombret

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Vicky Dombret
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Vicky Dombret

Cumuleo