De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ivo Geenen

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Ivo Geenen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Ivo Geenen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Ivo Geenen

Cumuleo