De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudia Niessen

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Claudia Niessen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Claudia Niessen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Claudia Niessen

Cumuleo