De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Piérart

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Monique Piérart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Monique Piérart

Cumuleo