De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Cools

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Pierre Cools
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Pierre Cools
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Pierre Cools

Cumuleo