De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Woestenborghs

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Woestenborghs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Woestenborghs

Cumuleo