De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristof Calvo

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Kristof Calvo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Kristof Calvo

Cumuleo