De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeroen Windey

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jeroen Windey
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jeroen Windey

Cumuleo