De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van An Vrancken

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door An Vrancken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door An Vrancken
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door An Vrancken

Cumuleo