De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Verhaegen

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Ann Verhaegen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Ann Verhaegen

Cumuleo