De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vanlerberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Vanlerberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Vanlerberghe

Cumuleo