De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sven Taeldeman

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Sven Taeldeman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Sven Taeldeman

Cumuleo