De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Foncoux

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean Foncoux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean Foncoux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean Foncoux

Cumuleo