De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Neste

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Van Neste
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Marc Van Neste

Cumuleo