De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Armand De Decker

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Armand De Decker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Armand De Decker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Armand De Decker

Cumuleo