De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl-Heinz Lambertz

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Karl-Heinz Lambertz
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Karl-Heinz Lambertz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Karl-Heinz Lambertz

Cumuleo