De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Lutgen

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Benoît Lutgen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Benoît Lutgen

Cumuleo