De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Verwilst

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Patrick Verwilst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Patrick Verwilst

Cumuleo