De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Richir

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Daniel Richir
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Daniel Richir

Cumuleo