De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Nicolas Charlier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Nicolas Charlier

Cumuleo