De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Antoine

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Bruno Antoine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bruno Antoine

Cumuleo