De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Lejeune

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe Lejeune
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe Lejeune
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Philippe Lejeune

Cumuleo