De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Florence Demacq

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Florence Demacq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Florence Demacq

Cumuleo