De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland Nicolas

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Roland Nicolas
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Roland Nicolas

Cumuleo