De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Marchal

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Etienne Marchal
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Etienne Marchal
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Etienne Marchal

Cumuleo