De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Wilrycx

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Frank Wilrycx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Frank Wilrycx

Cumuleo