De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Hicter

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Hicter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Hicter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Hicter

Cumuleo