De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Vanborren

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jan Vanborren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jan Vanborren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jan Vanborren

Cumuleo